אין מוצרים בסל.

מדיניות הפרטיות

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות שלנו

הפרטיות שלך חשובה לנו.

Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) ממוקמת ב:

www.ArtDecoByNatasha.com

זה Art&Deco By Natasha המדיניות של (נטשה בורגארד) לכבד את פרטיותך בכל מידע שנאסוף בעת הפעלת אתר האינטרנט שלנו. מדיניות פרטיות זו חלה על https://www.artdecobynatasha.com (להלן, "אנחנו", "אנחנו", או "https://www.artdecobynatasha.com"). אנו מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על מידע המאפשר זיהוי אישי שאתה רשאי לספק לנו באמצעות האתר. אימצנו מדיניות פרטיות זו ("מדיניות פרטיות") כדי להסביר איזה מידע ניתן לאסוף באתר האינטרנט שלנו, כיצד אנו משתמשים במידע זה, ובאילו נסיבות אנו עשויים לחשוף את המידע לצדדים שלישיים. מדיניות פרטיות זו חלה רק על מידע שאנו אוספים דרך האתר ואינה חלה על אוסף המידע שלנו ממקורות אחרים.

מדיניות פרטיות זו, יחד עם התנאים וההגבלות המפורסמים באתר האינטרנט שלנו, קובעת את הכללים הכלליים ואת מדיניות השימוש שלך באתר שלנו. בהתאם לפעילותך בעת ביקור באתר שלנו, ייתכן שתידרש להסכים לתנאים ולהגבלות נוספים.

מבקרים באתר

כמו רוב מפעילי האתרים, Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) אוספת מידע שאינו מזהה אישית מהסוג שדפדפני האינטרנט והשרתים בדרך כלל מעמידים לרשותו, כגון סוג הדפדפן, העדפת השפה, האתר המפנה והתאריך והשעה של כל בקשת מבקר. Art&Deco By Natasha מטרתה (נטשה בורגור) באיסוף מידע שאינו מזהה אישית היא להבין טוב יותר כיצד Art&Deco By Natasha המבקרים (נטשה בורגארד) משתמשים באתר האינטרנט שלה. מעת לעת, Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) עשויה לשחרר מידע שאינו מזהה באופן מצטבר, למשל על ידי פרסום דוח על מגמות השימוש באתר האינטרנט שלה.

Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) אוספת גם מידע שיכול לזהות באופן אישי כמו כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP) עבור משתמשים מחוברים ולמשתמשים שמשאירים תגובות ב https://www.artdecobynatasha.com פוסטים בבלוג. Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) חושפת כתובות IP של משתמשים ומחוברים מחוברים רק באותן נסיבות בהן היא משתמשת וחושפת מידע מזהה אישי כמתואר להלן.

איסוף מידע אישי מזהה,

מבקרים מסוימים ב Art&Deco By Natasha האתרים (נטשה בורגארד) בוחרים לתקשר איתם Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) בדרכים המחייבות Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) כדי לאסוף מידע מזהה אישי. כמות וסוג המידע ש Art&Deco By Natasha (נטשה בורגור) אוספת תלויה באופי האינטראקציה. לדוגמא, אנו מבקשים ממבקרים שנרשמים לבלוג בכתובת https://www.artdecobynatasha.com לספק שם משתמש וכתובת דוא"ל.

אבטחה

האבטחה של המידע האישי שלך חשובה לנו, אך זכור כי אין שיטה של ​​שידור דרך האינטרנט, או שיטת אחסון אלקטרוני הוא 100% מאובטח. בעוד אנו שואפים להשתמש באמצעים מקובלים מבחינה מסחרית כדי להגן על המידע האישי שלך, אנחנו לא יכולים להבטיח את הביטחון המוחלט שלה.

קישורים לאתרים חיצוניים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם מופעלים על ידינו. אם תלחץ על קישור של צד שלישי, תועבר לאתר של אותו צד שלישי. אנו ממליצים לך בחום לעיין במדיניות הפרטיות והתנאים וההגבלות של כל אתר שאתה מבקר בו.

אין לנו שליטה, ולא נטל על עצמנו כל אחריות לתוכן, למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות של אתרים, מוצרים או שירותים של צד שלישי.

הגנה על מידע מסוים זיהוי אישי,

Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) חושפת מידע בעל יכולת זיהוי אישי ומזהה אישית רק לאלה של עובדיה, הקבלנים והארגונים המסונפים אליה, אשר (i) צריכים לדעת את המידע על מנת לעבד אותו Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) מטעמה או לספק שירותים זמינים ב Art&Deco By Natasha אתר (נטשה בורגארד), ו- (ii) שהסכימו שלא לחשוף אותו לאחרים. חלק מאותם עובדים, קבלנים וארגונים קשורים עשויים להיות ממוקמים מחוץ למדינת מולדתך; על ידי שימוש ב Art&Deco By Natasha האתר (נטשה בורגארד), אתה מסכים להעברת מידע כזה אליהם. Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) לא תשכור או תמכור מידע בעל יכולת זיהוי אישי ומזהה אישית לאיש. מלבד עובדיה, הקבלנים והארגונים המסונפים אליה, כמתואר לעיל, Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) חושפת מידע בעל יכולת זיהוי אישי ומזהה אישית רק בתגובה לזימון, צו בית משפט או בקשה ממשלתית אחרת, או כאשר Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) מאמינה בתום לב כי גילוי הכרחי בכדי להגן על הרכוש או הזכויות של Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד), צדדים שלישיים או הציבור הרחב.

אם אתה משתמש רשום ב- https://www.artdecobynatasha.com וסיפקת את כתובת הדוא"ל שלך, Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) עשויה לשלוח אליך דוא"ל מדי פעם כדי לספר לך על תכונות חדשות, לבקש משוב שלך, או פשוט להתעדכן במה שקורה עם Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) והמוצרים שלנו. אנו משתמשים בעיקר בבלוג שלנו בכדי להעביר מידע מסוג זה, ולכן אנו מצפים למזער את סוג הדוא"ל הזה. אם אתה שולח אלינו בקשה (למשל באמצעות דוא"ל תמיכה או באמצעות אחד ממנגנוני המשוב שלנו), אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפרסם אותה על מנת לעזור לנו להבהיר או לענות לבקשתך או לעזור לנו לתמוך במשתמשים אחרים. Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) נוקטת בכל האמצעים הדרושים באופן סביר בכדי להגן מפני גישה בלתי מורשית, שימוש, שינוי או הרס של מידע המזהה באופן אישי ומזהה באופן אישי.

סטטיסטיקה מצטברת

Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) עשויה לאסוף נתונים סטטיסטיים על התנהגות המבקרים באתר האינטרנט שלה. Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) רשאית להציג מידע זה בפומבי או למסור אותו לאחרים. למרות זאת, Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) אינה מגלה את המידע המזהה שלך באופן אישי.

עוגיות

כדי להעשיר ולשכלל את החוויה המקוונת שלך, Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) משתמשת ב"עוגיות ", טכנולוגיות דומות ושירותים הניתנים על ידי אחרים כדי להציג תוכן מותאם אישית, פרסום מתאים ואחסון ההעדפות שלך במחשב שלך.

קובץ cookie הוא מחרוזת מידע שמאחסן אתר במחשב של מבקר, ושדפדפן המבקר מספק לאתר בכל פעם שהמבקר חוזר. Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) משתמשת בעוגיות כדי לעזור Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) מזהה ומבקרת אחר מבקרים, השימוש בהם ב- https://www.artdecobynatasha.com והעדפות הגישה לאתר שלהם. Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) מבקרים שאינם מעוניינים להציב עוגיות במחשבים שלהם צריכים להגדיר את הדפדפנים שלהם לסרב לעוגיות לפני השימוש Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) אתרי האינטרנט, עם החיסרון שמאפיינים מסוימים Art&Deco By Natasha (אתרי נטשה בורגה) אתרי האינטרנט עשויים שלא לתפקד כראוי ללא עזרת עוגיות.

על ידי המשך ניווט באתרנו מבלי לשנות את הגדרות העוגיות שלך, אתה מאשר בזאת ומסכים לכך Art&Deco By Natasha (נטשה בורגור) השימוש בעוגיות.

מסחר אלקטרוני

מי שעוסק בעסקאות עם Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) - ברכישה Art&Deco By Natasha השירותים או המוצרים של (נטשה בורגארד) מתבקשים לספק מידע נוסף, כולל במידת הצורך את המידע האישי והפיננסי הנדרש לעיבוד עסקאות אלה. בכל מקרה, Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) אוספת מידע כזה רק במידת הצורך או המתאים למימוש מטרת האינטראקציה של המבקר עם Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד). Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) אינה מגלה מידע המזהה אישית מלבד המתואר להלן. ומבקרים יכולים תמיד לסרב לספק מידע מזהה אישי, עם האזהרה שהיא עשויה למנוע מהם לעסוק בפעילויות מסוימות הקשורות לאתרים.

העברות עסקים

If Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד), או למעשה כל נכסיה, נרכשו, או במקרה הלא סביר Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) יוצאת מעסק או נכנסת לפשיטת רגל, פרטי משתמש יהיו אחד הנכסים המועברים או נרכשים על ידי צד שלישי. אתה מאשר כי העברות כאלה עשויות להתרחש, וכי כל רוכש Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) רשאית להמשיך להשתמש במידע האישי שלך כמפורט במדיניות זו.

שינויים במדיניות פרטיות

למרות שרוב השינויים עשויים להיות מינוריים, Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) עשויה לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת, וב- Art&Deco By Natasha (שיקול דעתה הבלעדי של נטשה בורגר). Art&Deco By Natasha (נטשה בורגארד) מעודדת את המבקרים לבדוק לעתים קרובות דף זה אם קיימים שינויים במדיניות הפרטיות שלו. המשך השימוש באתר זה לאחר כל שינוי במדיניות פרטיות זו יהווה הסכמתך לשינוי כזה.

פרטי התקשרות

אם יש לך שאלות לגבי מדיניות פרטיות זו, אנא צור איתנו קשר באמצעות אמייל or טלפון.

נטשה בורגרד
Pasaje Ciruelo 22 Fuengirola
29640 - מלאגה, ספרד

רשימת משאלות 0
המשך בקניות